لیست برنامه های تشویقی کمیته دانش پژوهان خور ویژه ی دانش آموزان موفق سال تحصیلی 95-1394 + برنامه های تشویقی سال جاری منتشر شد

برنامه های تشویقی کمیته دانش پژوهان انجمن خیریه صابرین شهر خور ویژه ی دانش آموزان موفق سال تحصیلی 95-1394 و برنامه های تشویقی سال جاری تحصیلی به شرح توضیحات و جدول زیر می باشد.
– توضیح۱: طبق روال هر ساله، امسال نیز در ششمین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق خوری و محصل در مدارس خور، دانش آموزان سال تحصیلی گذشته (تا قبل از مهرماه 1395) که شامل شرایط جدول زیر گردند، و در موعد مقرر هنگام اعلام عمومی، ثبت نام اینترنتی را انجام دهند می توانند از طرح های تشویقی کمیته بهره ببرند.
– توضیح۲: کلیه ی برنامه های تشویقی کمیته فقط شامل عزیزانی می شود که گزارش موفقیت آنها به کمیته دانش پژوهان اطلاع داده شود، و در صورت نیاز مدارک مورد درخواست نیز تحویل گردد. در غیر این صورت کمیته تعهدی نسبت به دوستانی که از وضعیت آنها اطلاع نمی یابد و یا در جشنواره ها بعد از تاریخ مقرر مراجعه می کنند، ندارد.
– توضیح3: برنامه های تشویقی دانش آموزان، معمولاً بین ماه های آذر تا بهمن سال بعد، برگزار می گردد. سایر موارد تشویقی بجز طرح های دانش آموزی که در جدول ذکر شده است در سال جاری (مهرماه 95 تا مهرماه 96) شامل برنامه های تشویقی کمیته می شوند.
– منتظر پیشنهادات و انتقادات سازنده دلسوزان هستیم.

موضوع

برنامه ی تشویقی کمیته

توضیح

پذیرش در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی (شش ساله اول و دوم)

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در ششمین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور + برگرداندن مبلغ شهریه شرکت در کلاس های کمیته بشرط ادامه تحصیل در این مدارس. (این برنامه ویژه جدید الورودی های مهرماه 1395 است.) طرح برگرداندن مبلغ شهریه شامل دانش آموزان داوطلب سال تحصیلی جاری نیز می شود.
پیشرفت تحصیلی در معدل دوم نسبت به نوبت اول (شش ساله دوم) اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در ششمین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور. حداقل پیشرفت تحصیلی در معدل کل 2 نمره می باشد.
کسب رتبه اول تا پنجم پایه در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در ششمین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور. بشرط ادامه تحصیل در این مدارس.
کسب مقام اول شهرستان (شش ساله اول و دوم) اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در ششمین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور. فقط در مسابقات علمی و هنری و ورزشی – دریافت لوح تقدیر بدون قید رتبه شامل این قسمت نمی شود.
کسب مقام اول تا سوم استانی و کشوری (شش ساله اول و دوم) اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در ششمین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور. فقط در مسابقات علمی و هنری و ورزشی – دریافت لوح تقدیر بدون قید رتبه شامل این قسمت نمی شود.
کسب رتبه اول تا سوم کلاس در مقطع شش ساله دوم. اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در ششمین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور. به شرط داشتن حداقل معدل بالای ۱۸٫۵۰
کسب رتبه های اول تا سوم کشوری در جشنواره ها و المپیادهای علمی دانش آموزی و دانشجویی بنر تبریک در سطح شهر + اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در ششمین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور. مانند جشنواره های خوارزمی و… (نصب بنر به محض اطلاع کمیته در همان ماه یا درصورت نزدیکی به شروع سال تحصیلی جدید به محض آغازسال تحصیلی اقدام خواهد شد.)
تقدیر ویژه از مدیران و دبیران موفق و  دلسوز مدارس خور اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در ششمین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور. کسب رتبه در جشنواره تدریس و سایر جشنواره های مورد تایید آموزش و پرورش، چاپ کتاب معتبر علمی و پژوهشی، قبولی حداقل 2 دانش آموز در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی. کسب حداقل یک رتبه اول تا سوم کشوری یا  استانی برای آموزشگاه توسط دانش آموزان، پذیرش دانش آموزان در دانشگاه های دولتی روزانه با رتبه های برتر، کسب موفقیت های ویژه توسط دانش آموزان آموزشگاه در مسابقات علمی استانی و کشوری.
تقدیر از خانواده های موفق اهدای لوح تقدیر در ششمین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور. شرایط این گزینه در دست اقدام است.
داوطلبین موفق کنکور پرداخت وام قرض الحسنه بلند مدت ویژه کنکوری ها جهت خرید کتب و شرکت در کلاسهای تقویتی (تا 18 ماه اقساط) به شرط پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه های دولتی روزانه مراکز استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی بخشیدن نصف مبلغ وام، و به شرط پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه های دولتی روزانه سایر مراکز استان ها بخشیدن یک سوم مبلغ وام، و به شرط پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه های دولتی روزانه سایر شهرستان ها بخشیدن یک پنجم مبلغ وام.
داوطلبین موفق کنکور (ویژه دانش پژوهان کم بضاعت) پرداخت وام قرض الحسنه بلند مدت ویژه کنکوری ها جهت خرید کتب و شرکت در کلاسهای تقویتی (تا 18 ماه اقساط) به شرط پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه های دولتی روزانه مراکز استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی بخشیدن کل مبلغ وام، و به شرط پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه های دولتی روزانه سایر مراکز استان ها بخشیدن نصف مبلغ وام، و به شرط پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه های دولتی روزانه سایر شهرستان ها بخشیدن یک چهارم مبلغ وام.
کسب رتبه ی زیر ۲۰۰۰ کشوری در کنکور سراسری اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه بشرط پذیرش در دوره ی روزانه دانشگاه دولتی و تحصیل در آن.
کسب رتبه ی سه رقمی کشوری در کنکور سراسری یک دستگاه لب تاب + بنر تبریک در سطح شهر + اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه بشرط پذیرش در دوره ی روزانه دانشگاه دولتی و تحصیل در آن. (نصب بنر به محض اطلاع کمیته در همان ماه یا درصورت نزدیکی به شروع سال تحصیلی جدید به محض آغازسال تحصیلی اقدام خواهد شد.)
کسب رتبه ی زیر 500 کشوری در کنکور دوره کاردانی پیوسته نظام جدید اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه بشرط پذیرش در دوره ی روزانه دانشگاه دولتی و تحصیل در آن.
کسب رتبه ی زیر 250 کشوری در کنکور دوره کاردانی پیوسته نظام جدید یک دستگاه لب تاب + بنر تبریک در سطح شهر + اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه بشرط پذیرش در دوره ی روزانه دانشگاه دولتی و تحصیل در آن. (نصب بنر به محض اطلاع کمیته در همان ماه یا درصورت نزدیکی به شروع سال تحصیلی جدید به محض آغازسال تحصیلی اقدام خواهد شد.)
پذیرش در دوره تربیت معلم یک دستگاه لب تاب + بنر تبریک در سطح شهر + اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه+  کمک هزینه یک سال تحصیل به مبلغ حداقل یک میلیون تومان. بشرط تحصیل در این نوع دانشگاه ها. (نصب بنر به محض اطلاع کمیته در همان ماه یا درصورت نزدیکی به شروع سال تحصیلی جدید به محض آغازسال تحصیلی اقدام خواهد شد.)
قبولی در آزمون استخدامی سال 95 آموزش و پرورش یک سکه بهار آزادی بشرط شروع به کار و عقد قرارداد.(رسمی، پیمانی، قراردادی)
فارغ التحصیلی در دوره تربیت معلم و استخدام در آموزش و پرورش یک سکه بهار آزادی بشرط شروع به کار و عقد قرارداد.(رسمی، پیمانی، قراردادی)
کسب رتبه اول تا سوم دانشگاه اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه بشرط داشتن معدل بالای ۱۷٫۵۰
چاپ مقاله ی علمی پژوهشی تبریک در سایت کمیته و اطلاع رسانی عمومی جهت تشویق سایر همشهریان بشرط پذیرش و ارائه در مراکز معتبر علمی و پژوهشی تا قبل از مهرماه 95
چاپ مقاله ی ISI اهدای جایزه ویژه+ تبریک در سایت کمیته و اطلاع رسانی عمومی جهت تشویق سایر همشهریان بشرط پذیرش و ارائه در مراکز معتبر علمی و پژوهشی تا قبل از مهرماه 95
پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بنر تبریک در سطح شهر+ اهدای جایزه ویژه+ تبریک در سایت کمیته و اطلاع رسانی عمومی جهت تشویق سایر همشهریان بشرط پذیرش در دوره ی روزانه دانشگاه دولتی و تحصیل در آن.
کسب رتبه های اول تا سوم کشوری در آزمون کارشناسی ارشد یک دستگاه لپ تاپ + بنر تبریک در سطح شهر+ تبریک در سایت کمیته و اطلاع رسانی عمومی جهت تشویق سایر همشهریان بشرط پذیرش در دوره ی روزانه دانشگاه دولتی و تحصیل در آن.
پذیرش در مقطع دکتری تخصصی بنر تبریک در سطح شهر+ اهدای جایزه ویژه+ تبریک در سایت کمیته و اطلاع رسانی عمومی جهت تشویق سایر همشهریان کلیه دانشگاه ها بشرط تحصیل. (نصب بنر به محض اطلاع کمیته در همان ماه یا درصورت نزدیکی به شروع سال تحصیلی جدید به محض آغازسال تحصیلی اقدام خواهد شد.)
کسب رتبه های اول تا سوم کشوری در آزمون دکتری تخصصی یک دستگاه لپ تاپ + بنر تبریک در سطح شهر+ تبریک در سایت کمیته و اطلاع رسانی عمومی جهت تشویق سایر همشهریان بشرط پذیرش در دوره ی روزانه دانشگاه دولتی و تحصیل در آن. (نصب بنر به محض اطلاع کمیته در همان ماه یا درصورت نزدیکی به شروع سال تحصیلی جدید به محض آغازسال تحصیلی اقدام خواهد شد.)
ثبت اختراع یا اکتشاف بنر تبریک در سطح شهر+ اهدای جایزه ویژه+ تبریک در سایت کمیته و اطلاع رسانی عمومی جهت تشویق سایر همشهریان با توجه به معیارهای کمیته. (نصب بنر به محض اطلاع کمیته در همان ماه یا درصورت نزدیکی به شروع سال تحصیلی جدید به محض آغازسال تحصیلی اقدام خواهد شد.)
انتخاب مقاله برتر در سمینارهای معتبر علمی بین المللی. بنر تبریک در سطح شهر+ اهدای جایزه ویژه+ تبریک در سایت کمیته و اطلاع رسانی عمومی جهت تشویق سایر همشهریان با توجه به معیارهای کمیته. (نصب بنر به محض اطلاع کمیته در همان ماه یا درصورت نزدیکی به شروع سال تحصیلی جدید به محض آغازسال تحصیلی اقدام خواهد شد.)
تألیف و انتشار کتب تخصصی و عمومی اهدای جایزه ویژه+ تبریک در سایت کمیته و اطلاع رسانی عمومی جهت تشویق سایر همشهریان با توجه به معیارهای کمیته.
پذیرش در دانشگاه های خاص و معتبر از نظر رتبه علمی بنر تبریک در سطح شهر+ تبریک در سایت کمیته و اطلاع رسانی عمومی جهت تشویق سایر همشهریان با توجه به معیارهای کمیته. (نصب بنر به محض اطلاع کمیته در همان ماه یا درصورت نزدیکی به شروع سال تحصیلی جدید به محض آغازسال تحصیلی اقدام خواهد شد.)
 کسب سایر رتبه های علمی اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه + تبریک در سایت کمیته و اطلاع رسانی عمومی جهت تشویق سایر همشهریان  مانند: دانشجوی نمونه سال، پژوهشگر برتر، استاد نمونه و…
کلیه دانش آموزان و دانشجویان متقاضی  پرداخت وام قرض الحسنه بلند مدت بدون بهره (تا اقساط 18 ماهه) (در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی تا 24 ماه قابل افزایش است) طبق روال سیستم بانکی انجمن خیریه صابرین خور
کلیه دانش آموزان و دانشجویان کم بضاعت  پرداخت وام قرض الحسنه بلند مدت در صورت تقاضا + پرداخت کمک های مالی بلاعوض با توجه به توان کمیته و معیارهای مشخص شده.
 دانش آموزان حافظ قرآن کریم  اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در ششمین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور.  بشرط تایید دارالتحفیظ قرآن کریم انجمن خیریه صابرین خور – شرایط: حافظ حداقل 5 جز قرآن کریم (دانش آموزان سه ساله اول متوسطه) -حافظ حداقل 10 جز قرآن (دانش آموزان سه ساله دوم متوسطه) حافظ بیش از 20 جز قرآن کریم (جایزه ویژه)

با تشکر از خیرین محترم شهر که با حمایت های بی دریغ خود حامی ما هستند./ و من الله توفیق

2 comments

  1. ناشناس

    آ یا دانش آموزان که رتبه آ نها 1 تا3نیستند ولی معدل آ نها19 به بالا باشدمیتوانند شرکت کنند.

    • کمیته دانش پژوهان خور

      فقط رتبه 1 تا 3 پایه در مدارس عادی و دولتی بدون در نظر گرفتن شرط معدل و رتبه یک تا پنج در مدارس خاص با شرط معدل طبق توضیحات اطلاعیه، شامل این برنامه می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.