برنامه های تشویقی کمیته دانش پژوهان ویژه دانش پژوهان همشهری در سال تحصیلی 1392- 1393

برنامه های تشویقی کمیته دانش پژوهان ویژه دانش پژوهان همشهری در سال تحصیلی 1392- 1393 
توضیح1: کلیه موارد مربوط به همان سال تحصیلی اعلام شده است.
توضیح2: کلیه ی برنامه های تشویقی کمیته فقط شامل عزیزانی می شود که گزارش موفقیت آنها در دفتر کمیته دانش پژوهان ثبت گردد و به این کمیته اطلاع داده شود. و در صورت نیاز مدارک مورد درخواست نیز تحویل گردد. در غیر این صورت این کمیته تعهدی نسبت به دوستانی که از وضعیت آنها اطلاع نمی یاید و یا بعد از تاریخ مقرر مراجعه میکنند، ندارد.
توضیح 3: برنامه های دانش آموزی در آبان ماه یا آذرماه هر سال و مراسم دانشجویان و دانش آموختگان از این به بعد در اسفند ماه یا فروردین ماه برگزار خواهد شد.

نوع موفقیت

نوع هدیه

توضیح

کسب رتبه اول تا سوم کلاس در مقطع شش ساله اول .

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور.

بشرط داشتن حداقل معدل بالای 19.50

پیشرفت تحصیلی در معدل کل نسبت به نوبت قبل (شش ساله اول و دوم)

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور.

شرایط قبل از مراسم اعلام خواهد شد.

پذیرش در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی (شش ساله اول و دوم)

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور.

بشرط تحصیل در این مدارس.

پذیرش در مدارس شاهد و هنرستان نمونه (شش ساله اول و دوم)

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور.

بشرط تحصیل در این مدارس.

کسب مقام اول شهرستان (شش ساله اول و دوم)

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور.

فقط در مسابقات علمی و هنری و ورزشی

کسب مقام اول تا سوم استانی و کشوری (شش ساله اول و دوم)

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور.

فقط در مسابقات علمی و هنری و ورزشی

کسب رتبه اول تا سوم کلاس در مقطع شش ساله دوم.

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور.

بشرط داشتن حداقل معدل بالای 18.50

کسب رتبه های اول تا سوم کشوری در المپیادهای علمی دانش آموزی

بنر تبریک در سطح شهر + اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور.

 

تقدیر از دبیران و مسئولین موفق و  دلسوز مدارس خور

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور.

با توجه به معیارهای کمیته.

تقدیر از خانواده های موفق

اهدای لوح تقدیر در سومین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق همشهری و محصل در مدارس خور.

با توجه به معیارهای کمیته.

 

 

 

کسب رتبه ی زیر 2000 در کنکور سراسری

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

بشرط پذیرش در دوره ی روزانه دانشگاه دولتی و تحصیل در آن.

کسب رتبه ی سه رقمی در کنکور سراسری

یک دستگاه لب تاب + بنر تبریک در سطح شهر + اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

بشرط پذیرش در دوره ی روزانه دانشگاه دولتی و تحصیل در آن.

پذیرش در دوره تربیت معلم

یک دستگاه لب تاب + بنر تبریک در سطح شهر +اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

بشرط تحصیل در این نوع دانشگاه ها.

فارغ التحصیلی در دوره تربیت معلم و استخدام در آموزش و پرورش

یک سکه بهار آزادی

بشرط شروع به کار و عقد قرارداد.

کسب رتبه اول تا سوم دانشگاه

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

بشرط داشتن معدل بالای 17.50

چاپ مقاله ی علمی پژوهشی در مقطع کاردانی یا کارشناسی

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

حداقل دو مقاله. در مدت زمان کل دوره تحصیلی در مقطع کاردانی یا کارشناسی بشرطی که بیش از شش ماه از پایان فارغ التحصیلی نگذشته باشد.

چاپ مقاله ی ISI در مقطع کاردانی یا کارشناسی

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

حداقل یک مقاله. در مدت زمان کل دوره تحصیلی در مقطع کاردانی یا کارشناسی بشرطی که بیش از شش ماه از پایان فارغ التحصیلی نگذشته باشد.

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

بنر تبریک در سطح شهر

بشرط پذیرش در دوره ی روزانه دانشگاه دولتی و تحصیل در آن.

کسب رتبه های اول تا سوم کشوری در آزمون کارشناسی ارشد

یک دستگاه تبلت+ بنر تبریک در سطح شهر

بشرط پذیرش در دوره ی روزانه دانشگاه دولتی و تحصیل در آن.

چاپ مقاله ی علمی پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

حداقل 4 مقاله. در مدت زمان کل دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد بشرطی که بیش از شش ماه از پایان فارغ التحصیلی نگذشته باشد.

چاپ مقاله ی ISI در مقطع کارشناسی ارشد

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

حداقل 2 مقاله. در مدت زمان کل دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد بشرطی که بیش از شش ماه از پایان فارغ التحصیلی نگذشته باشد.

پذیرش در مقطع دکتری تخصصی

بنر تبریک در سطح شهر

کلیه دانشگاه ها بشرط تحصیل.

کسب رتبه های اول تا سوم کشوری در آزمون دکتری تخصصی

یک دستگاه تبلت+ بنر تبریک در سطح شهر

 

چاپ مقاله ی ISI در مقطع دکتری

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

حداقل 5 مقاله. در مدت زمان کل دوره تحصیلی در مقطع دکتری تخصصی بشرطی که بیش از شش ماه از پایان فارغ التحصیلی نگذشته باشد.

ثبت اختراع یا اکتشاف

بنر تبریک در سطح شهر + اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

با توجه به معیارهای کمیته.

کسب رتبه اول تا سوم کشور در جشنواره های معتبر علمی کشور

بنر تبریک در سطح شهر

مانند جشنواره های خوارزمی و…

کسب رتبه های اول تا سوم کشوری در المپیادهای دانشجویی

اهدای لوح تقدیرو جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

 

انتخاب مقاله برتر در سمینارهای معتبر علمی بین المللی.

بنر تبریک در سطح شهر + اهدای لوح تقدیرو جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

با توجه به معیارهای کمیته.

تألیف و انتشار کتب تخصصی و عمومی

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

با توجه به معیارهای کمیته.

پذیرش در دانشگاه های خاص و معتبر از نظر رتبه علمی

 

بنر تبریک در سطح شهر

با توجه به معیارهای کمیته.

 کسب سایر رتبه های علمی

اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه در سومین مراسم گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان خور.

 مانند: دانشجوی نمونه سال، پژوهشگر برتر، استاد نمونه و…

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.