تقویم کاری کمیته

تقویم کاری کمیته دانش پژوهان

در ادامه مطلب طرح اولیه سالنامه (تقویم) تحصیلی – آموزشی که توسط اعضای کمیته دانش پژوهان در حال تکمیل شدن است آورده شده. لطفاً هرگونه اطلاعاتی که در زمینه تحصیلات، و امور فرهنگی مرتبط به تأثیر گذاری بر مقوله دانش و علم که می تواند به برنامه های کمیته دانش پژوهان کمک کند را از ما دریغ نکنید. با تشکر 1. وقایع فروردین تاریخ برنامه  کمیته دانش پژوهان مجریان و همکاران …

ادامه مطلب