اعضای کمیته

اعضای کمیته دانش پژوهان انجمن خیریه صابرین شهر خور

اسامی اعضای کمیته دانش پژوهان خور و همکارانی که بنا ضرورت برنامه ها از تجارب و مشاوره آنها استفاده می شود. (آخرین به روز رسانی: 1394/7/25): ** مسئول کمیته:  شهرام صالحی (کارشناس- مهندسی معماری) ** معاون کمیته: (حامد شفیعی – کارشناس – مهندسی IT) **مسئول امور مالی:  …… ** دفتر دار کمیته: عاطفه پاکباز ( کارشناس – آموزش زبان انگلیسی) ********************************************* ** همکاران بخش اجرایی: (برادران) – جلال جمالی (کارشناس ارشد …

ادامه مطلب