آخرین خبرها
خانه / اخبار مدارس / شوراهای دانش آموزی

شوراهای دانش آموزی

معرفی شوراهای دانش آموزی و ساختار و وظایف آن

اهداف تشکیل شورا های دانش آموزی:      الف) تشکل شورا به منظور تصدی گری، شامل اهداف: ۱ـ آماده سازي دانش آموزان براي جامعه پذيري و تمرين مشاركت اجتماعی ۲ـ استفاده از توانمندي هاي مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انساني در اجراي برنامه هاي درسي ۳ـ ايجاد روحيه مسئوليت پذیری …

بیشتر بخوانید »